Zebranie uczestników scalenia obiektu „OSTRÓWEK

W dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 9 30 w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia obiektu „OSTRÓWEK” zwołane zawiadomieniem Starosty Sokólskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku znak GKN-II.661.1.2017.

Celem zebrania było odczytanie decyzji Starosty Sokólskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wraz z podziałem wspólnoty wsi Ostrówek na obiekcie ”OSTRÓWEK”.

Z ogólnej liczby 108 uczestników scalenia w zebraniu uczestniczyło się 19 osób oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku i Starosty Sokólskiego.

Dalsze czynności będą polegały na wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów w ramach postępowania scaleniowego oraz na wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego polegającego na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

image_printDrukuj