Informacja o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Starosta Sokólski informuje o nowych grupach osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oprócz osób posiadających uprawnienia kombatanckie i wdów/wdowców pozostałych po nich, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, nowymi grupami osób uprawnionych są:

  1. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,

  2. żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy,

  3. cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy finansowej są dostępne na stronie internetowej Szefa Urzędu, adres strony: www.kombatanci.gov.pl (zakładka uprawnienia > formularze). Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, tel. 22 276 77 75.

Starosta Sokólski informuje jednocześnie o możliwości otrzymania formularzy wniosków oraz pomocy w ich przygotowaniu w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Referat Spraw Obywatelskich, pokój 88 (III piętro), tel. 85 711 08 86.

Referat Spraw Obywatelskich

image_printDrukuj