Podpisanie umowy – termomodernizacja PSP

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce reprezentowana przez st. Bryg. Dariusza Wojteckiego Komendanta PSP, w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarosty Jerzego Białomyzego podpisała dzisiaj umowę z WMB Łukaszem Kiszkielem. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków: administracyjno – koszarowego i garażowo – warsztatowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce zlokalizowanych w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30.11.2020 r.

Od lat 70. 80. w Dąbrowie były robione drobne remonty z wykorzystaniem starych materiałów. Teraz trzeba będzie zrobić wszystko i to trochę potrwa. Musimy też zachować ciągłość działań operacyjnych. Zależy nam na czasie. – mówił komendant Dariusz Wojtecki.
Czekamy na przekazanie placu budowy, jesteśmy gotowi do podjęcia działań od ręki – tym bardziej, że te pierwsze prace to prace wyburzeniowe. Oczywiście, wszystko też będzie zależeć od warunków pogodowych – mówił wykonawca Łukasz Kiszkiel.
W skład robót wchodzi termomodernizacja, wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, stolarki, likwidacja kotłowni (dofinansowana z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w 85%).
Cieszymy się bardzo, że w Dąbrowie Białostockiej kolejny budynek zyska nową jakość – powiedział Wicestarosta Jerzy Białomyzy
Dążymy by inwestycja była podłączona do sieci miejskiej w zakresie centralnego ocieplania. Poprawi to jakość powietrza w mieście – podsumował Starosta Sokólski Piotr Rećko.

PB

Wydział Promocji

image_printDrukuj