Dzień Patrona Szkoły w Dąbrowie Białostockiej

W Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej po raz XVIII obchodzony był uroczyście Dzień Patrona Szkoły. W tak ważnym dniu dąbrowskiej szkoły udział wzięli m.in. Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Zastępca Komendanta Placówki Straży Pożarnej w Nowym Dworze major Zofia Zielepucha, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Maciej Sulik, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Prezes Fundacji Gam Andrzej Kamliński, Sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka Leszek Kiejko. Obchody rozpoczęło przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika Jarosława Budnika.

„Dzisiejszy świat potrzebuje bohaterów. Wydaje się, że oni są potrzebni w takim samym stopniu, jak i w trakcie powstań i wojen. Bohaterów będących wzorem dla młodego pokolenia, wyznacznikiem poziomu zachowań i przekonań. Ludzi będących zaprzeczeniem dzisiejszej rzeczywistości opartej na konsumpcji i braku ideałów. Często zupełnie bezrefleksyjnie poddajemy krytyce wszystkich ,których spotykamy wokół siebie. Mierzymy własną miarą innych ludzi. Odzieramy z pozytywnych cech i taplamy w błocie pogardy. Żyjemy w czasach w których nie ma miejsca na ideały. W czasach wszechwładnego hejtu i nienawiści. W czasach w których bardziej krzykliwy jest mocniej oklaskiwany niż pokorny. Burzymy autorytety i stawiamy mury. Wszystko w myśl własnych wartości. Nie tych ponadczasowych ale własnych, opartych na potrzebach i dążeniu do egoistycznego poczucia spełnienia. Zastanawiam się, czy gdyby Generał Nikodem Sulik- Patron naszej szkoły urodził się współcześnie, to czy miałby szanse zostać bohaterem ? ” – mówił dyrektor Jarosław Budnik

Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczennic z klasy I B, Bp, Cp, IIB pod opieką merytoryczną i artystyczną Urszuli Puczyńskiej według scenariusza Elizy Masłowskiej.
Warto dodać ,że uczennice biorące udział w części artystycznej, to najzdolniejsze wokalistki a także laureatki konkursów recytatorskich chociażby XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach.

Po pięknym występie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.
„Bardzo mnie uderzyło to, jak bardzo wysoki poziom prezentujecie, wy młodzi ludzie potraficie stworzyć poprzez swoją recytację, czy przez piosenkę, nastrój który przenosi nas w te czasy, w których żył patron waszej szkoły (…) Waszą postawą, swoimi czynami przypominacie o dawnych czasach, zaświadczacie o swoim patriotyzmie, potraficie pokazać, że jesteście ludźmi współczesnymi i potraficie się komunikować, zarówno ze sobą jak i z szeroko pojęta publicznością. Dziękuję Wam za to” – mówił Wicestarosta Jerzy Białomyzy

W ramach Dnia Patrona odbyły się konkursy:
V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nikodem Sulik w Związku Radzickim ZSRR, IX 1939-XI1942”, do którego przystąpiło 13 uczniów. Wyniki ogłosiła Pani Jolanta Konstańczuk – organizator V Powiatowego Konkursy Plastycznego a ostatecznie kształtują się one następująco:

Miejsce I: Gabriela Krawel z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
Miejsce II: Wiktoria Prokorym z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce
Miejsce III: Magdalena Brzezińska z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce
Wyróżnienie: Wiktoria Walenciej z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej

XVIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”
Miejsce I: Dominik Walenciej
Miejsce II: Filip Szcześniak
Miejsce III: Kacper Gładczuk
Miejsce: IV: Wiktoria Kozłowska, Mateusz Gładczuk

Pierwszy Licealny Turniej Strzelecki : w kategorii kobiety
Miejsce I: Zuzanna Jurgielewicz
Miejsce II :Gabriela Hajkowska
Miejsce III :Weronika Grabowska
W kategorii mężczyźni:
Miejsce: I Łukasz Chodorowski
Miejsce II: Kamil Dabulis
Miejsce II: Karol Ostaszewski

Konkursy odbywały się honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Nagrody w konkursach ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz prywatni sponsorzy.

Oprac. A.S.

image_printDrukuj