Nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 17 stycznia 2020 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 r. wynosi 100 000 zł.

Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Informacji dotyczących konkursu i naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej, tel. 85-711-08-55, agata.kiczuk@starostwo-powiat.pl

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2020.html

Agata Kiczuk

image_printDrukuj