Mniej wypadków a więcej kolizji. Policjanci podsumowali stary rok

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Omówiono też plany i priorytety na bieżący rok. Wśród zaproszonych gości byli m.in., proboszcz Parafii Św. Antoniego w Sokółce ks. dziekan Stanisław Gniedziejko, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Ewa Nowicka – Sztachelska, burmistrzowie, wójtowie, komendanci Placówek Straży Granicznej, Z-ca Komendanta PSP w Sokółce bryg .mgr inż. Dariusz Łukaszewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka Janusz Samociuk wraz z Komendantem Straży Leśnej Wojciechem Borys, kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkom. Sławomir Kołakowski oraz Z-ca Komendanta PP w Sokółce kom. Janusz Sepko.

Ze statystyk przedstawionych podczas spotkania wynika, iż w 2019 roku odnotowano 1018 przestępstw o charakterze kryminalnym w całym powiecie sokólskim. Liczba ta zmalał, porównując rok 2018. Natomiast wykrywalność przestępstw stwierdzonych w roku 2019 wynosiła 82,1 procent i z roku na rok jest większa. Przestępstw w Sokółce o charakterze: kryminalnym było 523, gospodarczym 219, narkotykowym 77, drogowym 204, innym 105. Jeżeli chodzi o wykrywalność kryminalną to w kategorii kradzież z włamaniem wynik wykrywaczy kształtuje się na poziomie 31,3 procent a w kategorii bójki i pobicia wykrywalność wynosi 100 procent. W 2019 roku średnio na dobę, poza policjantami ruchu drogowego, wysyłanych było 25 funkcjonariuszy. Policja w ubiegłym roku wzywana była na interwencje 7787 razy, w stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 37 wezwań. W kategorii sprawców na tzw. „na gorącym uczynku” zatrzymano 88 osób. W 2019 roku na naszym terenie miało miejsce 31 wypadków drogowych, w których rannych zostało 41 osób a 8 osób zginęło. Kolizji natomiast było 662, czyli o 32 więcej niż w roku 2018. Funkcjonariusze z ruchu drogowego w minionym roku zatrzymali 175 nietrzeźwych kierowców. Ta liczba zatrzymań z roku na rok rośnie. Dzięki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdzono ponad 1574 sygnałów od mieszkańców. Funkcjonariusze spotykali się także z mieszkańcami na debatach poświęconych bezpieczeństwu a także uczestniczyli w wielu kampaniach społecznych, chociażby ,,Nie bądźmy obojętni”.

Warte podkreślenia są sukcesy naszych funkcjonariuszy. Asp.szt. Grzegorz Poczobutt – Odlanicki zajął I miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych w kategorii „Kierownik Rewiru Dzielnicowych 2019”, natomiast asp. Magdalena Jurgielewicz zajęła III miejsce w Eliminacjach Wojewódzkiego II Ogólnopolskiego konkursu dla Policjantów Oskarżycieli Publicznych.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali zarówno Komendantowi, jak i wszystkim funkcjonariuszom za osiągnięte wyniki w roku 2019 roku oraz za wspólną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego powiatu. „ W imieniu własnym oraz Starosty Sokólskiego Piotra Rećko pragnę podziękować wszystkim funkcjonariuszom, za to, że możemy czuć się bezpiecznie w naszym powiecie. Wielki szacunek dla waszej ciężkiej pracy, która niejednokrotnie wiążę się z narażeniem własnego zdrowia i życia(…)” – mówił Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.

Oprac. A.S

  

image_printDrukuj