Odprawa Roczna KP PSP Sokółka

Jak co roku strażacy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce spotkali się aby podsumować owoce swojej pracy. W dniu dzisiejszym  odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Omówiono też plany i priorytety na bieżący rok. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Andrzej Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnej Kazimierz Woronowicz, Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkom. Sławomir Kołakowski, wójtowie, burmistrzowie, Funkcjonariusze oraz Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Dariusz Wojtecki.

Głównymi celami i kierunkami działań w poprzednim roku były: Doskonalenie funkcjonowania KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych, usprawnienie zarządzania działalnością PSP, doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i przepisów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, poprawa jakości bazy logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań i występujących zagrożeń, zapewnienie wyszkolonej kadry na potrzeby funkcjonowania PSP oraz innych jednostek ochrony pożarowej, działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.

W  roku 2019 na terenie Powiatu Sokólskiego zanotowano 715 zdarzeń: 353 miejscowych zagrożeń, 338 pożarów oraz 24 alarmów fałszywych (spadek o 67 zdarzeń w stosunku do roku 2018). W roku 2019 jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do 24 zdarzeń poza teren powiatu sokólskiego, w tym do 16 w rozszerzony obszar chroniony.

Na zakończenie odprawy głos zabrali zaproszeni goście którzy podziękowali Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom za owocną współpracę i życzyli aby w bieżącym roku wyniki były jeszcze lepsze.  „ Jestem pod ogromnym wrażeniem prezentacji, to co  przedstawił nam Pan Komendant powiedziało nam jak ważna jest wasza funkcja i rola w Powiecie Sokólskim. W imieniu swoim i Starosty Sokólskiego Piotra Rećko chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować sukcesów a z naszej strony mogę  zapewnić że będziemy brać udział we wszystkich inicjatywach które będą wspomagać waszą ciężką służbę oraz będą służyły dobru mieszkańców naszego powiatu. Życzę aby ten rok był lepszy, nie obfitował w niespodziewane zdarzenia, aby wasza działalność profilaktyczna sprawiła, że tych zdarzeń  będzie jak najmniej”- mówi Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.

KG

image_printDrukuj