Obchody Dnia Myśli Braterskiej Hufca ZHP Sokółka

 22 lutego 2020 roku w Dąbrowie Białostockiej odbyły się obchody Dnia Myśli Braterskiej Hufca ZHP Sokółka w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.
Podczas spotkania ogłosiliśmy wyniki V Międzyhufcowego Turnieju Strzeleckiego „Tarcza”.
Kategoria starszoharcerska:
1 miejsce – Dawid Żygieło z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy”
2 miejsce – Kinga Budnik z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Gladius”
3 miejsce – Daniel Rowiński z 32 SDH „Rudy”
Kategoria Wędrownicza:
1 miejsce – Zuzanna Jurgilewicz z 1 DDH „Gladius”
2 miejsce Wawrzyniec Smarżewski z 2 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej „Astat” im. KOP
3 miejsce – Weronika Danilczyk z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”
Kategoria instruktorska:
1 miejsce – Robert Przekop z Kręgu Instruktorskiego Hufca ZHP Augustów
2 miejsce – Maciej Malesiński z KI Hufca ZHP Augustów
3 miejsce – Paweł Kojta z Komendy Hufca ZHP Sokółka
Kategoria drużynowa:
1 miejsce – KI Hufca ZHP Augustów
2 miejsce – 32 SDH „Rudy”
3 miejsce – 1 DDH „Gladius”
Kategoria OPEN – Jacek Grzybowski z 32 SDH „Rudy”
Nagrodę otrzymała również najmłodsza uczestniczka turnieju – Martyna Wasilewska z 1 DDH „Gladius”.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom 👏🏻
Z przykrością poinformowaliśmy wszystkich zebranych że z dniem 30 marca nasza drużyna kończy działanie jako 4 Nowodworska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”.
image_printDrukuj