XIX Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy

W sali  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie już po raz XIX odbył się Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem”.  Organizatorami tego przedsięwzięcia byli SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko, Podlaski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Korycin Mirosław Lech oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich województwa podlaskiego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie z m.in. SP w Nowym Dworze, SP w Korycinie, SP nr 3 w Sokółce, SP w Krasnymborze, SP w Dąbrowie Białostockiej, I LO w Białymstoku czy Liceum Plastycznego w Supraślu. Mogliśmy wysłuchać m.in. takich utworów jak: „ Kiedyś mieliśmy niebo”, „Teraz”, „Za progiem mojego świata”, „Dziewczynki rodzą się” czy „Cierpliwie oswajała”.

W uroczystości wzięła udział również Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego  Bożena Jolanta Jelska- Jaroś która skierowała kilka słów do zebranych: „ W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko chciałabym serdecznie podziękować uczestnikom, organizatorom ale również nauczycielom którzy przygotowali naszą wspaniałą młodzież. Dziękuję, że przenieśliście nas w krainę dzieciństwa, pozwoliliście  wrócić do tych, niezapomnianych chwil.”

Na zakończenie zostały wręczone wyróżnienia, podziękowania  oraz nagrody uczniom którzy stanęli na podium.

O autorce:

Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rewalidacji Umysłowo Upośledzonych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała jako polonistka i pełniła funkcję dyrektora w szkole średniej. Jest autorką siedmiu tomików poetyckich: „Jeszcze idziemy” (1992), „Żałuję lasów i róż” (1994), „Tylko sady nas pamiętają” (1996), „Ile życia” (1998), „Między milczeniem a krzykiem” (2001), „Zwyczajne obcowanie” (2006), „cdn…” (2013). Jej wiersze zostały zamieszczone w wielu almanachach i antologiach, były drukowane na łamach czasopism w kraju i za granicą (m.in. w prasie polonijnej w Chicago i Nowym Jorku), tłumaczone na języki obce (angielski, białoruski, esperanto). Laureatka wielu konkursów literackich – uhonorowana Złotą Buławą Hetmańską (1996), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2012). Należy do Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Amatorsko zajmuje się twórczością plastyczną, wykonuje collage, frottage oraz rysunki komputerowe. Od 2004 roku jest gościem specjalnym spotkań autorskich i Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego jej poezji pn. „Między milczeniem a krzykiem” z udziałem gimnazjalistów i licealistów Podlasia, organizowanych cyklicznie przez w GOKSiT i Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie.

Jury w składzie:
1.
Leonarda Szubzda – poetka regionu sokólskiego
2.
Helena Sobolewska
3.
Agnieszka Jakubicz – Podlaski Instytut Kultury w Białystok
Przyznano:
– w kategorii I ( szkoły podstawowe )
I miejsce
– Oldze Kozakiewicz i Julii Anastazji Dębko
II miejsce
– Monice Wiesławskiej i Natalii Lewickiej
III miejsce
– Sylwii Masłowskiej i Janowi Czarnowiczowi
Wyróżnienia:
Antoniemu Piskurewiczowi, Natalii Kalenik, Edycie Kukowskiej i Aleksandrze Kużbiel .
– w kategorii II ( licea i szkoły średnie)
I miejsce –
Gabrieli Stypułkowskiej i Aleksandrze Deroń
II miejsce
– Natalii Nosorowskiej i Edycie Chociej;
III miejsce
– Mateuszowi Zalewskiemu i Annie Kamiluk
Wyróżnienia:
Weronice Kozakiewicz, Damianowi Żywno, Weronice Machłajewskiej,
Janinie Sarze Kopciewskiej, Oldze Walesiuk, Małgorzacie Iłenda.
KG
image_printDrukuj