Zakończenie Kwalifikacji Wojskowej

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Sokólskim. Uroczyste podsumowanie kwalifikacji odbyło się dziś w Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce.

Obecny na uroczystości ppłk Dariusz Szorc  z Wojskowej Komisji Uzupełnień w Białymstoku wręczył kobietom książeczki wojskowe oraz podziękował członkom komisji lekarskich, Przedstawicielom Powiatu Sokólskiego oraz wszystkim którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.

Powiat Sokólski reprezentowała Dyrektor Wydziału Organizacyjnego  Urszula Januszkiewicz która skierowała kilka słów do obecnych: „ W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie. W szczególności bardzo dziękuję przedstawicielom Wojskowej Komisji Uzupełnień w Białymstoku, przedstawicielom wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Sokólskiego którzy są odpowiedzialni za sprawy obronności naszego kraju, Przedstawicielom Powiatowej Komisji Lekarskiej a także Dyrekcji Zespołu Szkół w Sokółce za udostępnienie nam pomieszczenia szkolnego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pracę komisji. Dziękuję i życzę Państwu dalszych sukcesów tych zawodowych jak i osobistych i do zobaczenia za rok. ”

Podczas Kwalifikacji komisja stwierdza czy dany kandydat jest zdolny do pełnienia funkcji wojskowej. W  tym roku przystąpili do niej urodzeni w 2001 roku. Przystąpienie do kwalifikacji jest obowiązkowe a w Powiecie Sokólskim objęło 350 mężczyzn i 10 kobiet.

KG

image_printDrukuj