Z XXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Gmina Korycin zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z dodatkowym wyposażeniem, na rzecz OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze.
Samochody te są niezbędne do poprawy jakości funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i zastąpią wyeksploatowane pojazdy jakimi dysponują.
Podczas XXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Gminie Korycin w formie dotacji celowej z budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości 30 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup w/w samochodów.

Patrycja A.Zalewska

image_printDrukuj