Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla Uczestników drugiej edycji projektu :Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Treść oferty

Załaczniki nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 

image_printDrukuj
Tagged , .