Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Informacja

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

 Forma świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sokólskiego odbywa się tylko drogą telefoniczną lub elektroniczną – lista telefonów i adresów poczty e-mail w załączeniu.
  2. Osoba uprawniona przed umówieniem terminu porady , pobiera elektronicznie wniosek o udzielenie nieodpłatanej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość ze strony internetowej: http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/.
  3. Osoba uprawniona za pośrednictwem poczty e-mail na adres: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl przesyła scan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  4. Pracownik starostwa, po otrzymaniu wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, informuje osobę uprawnioną o wyznaczonym terminie porady drogą elektroniczną.
  5. Pracownik starostwa, po wyznaczeniu terminu porady osobie uprawnionej, rejestruje termin porady w systemie teleinformatycznym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

image_printDrukuj