Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest kluczowe – Wystąpienie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko podczas XXII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Na koniec XXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego, w punkcie – wnioski, oświadczenia radnych i informacje, głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko: “Chcę zabrać głos w związku z sytuacją dotycząca odbioru śmieci, która od co najmniej dwóch miesięcy trapi mieszkańców gmin: Sokółka, Kuźnica, Sidra i części innych gmin powiatu sokólskiego. (…) Zależy nam na tym, żeby zabezpieczyć miasto i gminę Sokółka oraz gminy ościenne w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z odbiorem odpadów komunalnych. W związku z tym w dniu dzisiejszym wystąpię pisemnie do Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej z prośbą o podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia wysypiska i powołania wspólnej spółki komunalnej. Jeżeli Burmistrz nie przyjmie propozycji współpracy z Powiatem Sokólskim to niech to będzie spółka komunalna gminna, bo przecież została podjęta uchwała przez Radę Miejską w Sokółce o wykupieniu udziałów MPO. Uważam, że powinniśmy w tej chwili wspólnie podjąć trud stworzenia wysypiska i rozpocząć przetwarzanie odpadów komunalnych przez gminę Sokółka. Dla podkreślenia czystości naszych intencji, chcemy wskazać, że chcielibyśmy wejść jako udziałowcy do tej spółki jeżeli Pani Burmistrz będzie widziała taką potrzebę.”

Starosta Sokólski podkreślił (w imieniu swoim i Zarządu i całego Powiatu Sokólskiego), że nie chce kłótni, złych emocji, które w tej chwili płyną ze strony mieszkańców. Nie chce też absolutnie wskazywać winnych, ani wskazywać, kto ponosi odpowiedzialność za obecny stan rzeczy. Dyskusja na ten temat nie jest konstruktywna – stwierdził Starosta Piotr Rećko. “Uważamy, że powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby stworzyć  miejsce, w którym będziemy mogli rozpocząć przetwarzanie odpadów i wpisać się do wojewódzkiego planu. Podstawową rzeczą, która jest niezbędna są finanse, dlatego ja w imieniu Zarządu Powiatu Sokólskiego deklaruję, że chcemy rozpocząć rozmowy na ten temat i wręcz partycypować w kosztach budowy takiego wysypiska. Należy rozpocząć od małego zakładu, który pociągnie za sobą mały koszt i będzie obsługiwał tylko gminy powiatu sokólskiego. W następnym tygodniu planujemy przedłożyć wszystkie dokumenty związane z formalnościami, złożyć wniosek do Marszałka Woj. Podlaskiego jak również docelowo pozyskać pieniądze na przyszłą rozbudowę tego zakładu. (…) Jesteśmy w stanie rozpocząć przetwarzanie już nawet w najbliższych tygodniach. Bez najmniejszego problemu przejdziemy procedurę – czy na podstawie decyzji starosty, czy pozwolenia zintegrowanego marszałka województwa.

To co się dzieje w tej chwili na naszych podwórkach jest nie do przyjęcia. Nie możemy dłużej opierać się na firmach zewnętrznych. Rozumiemy, że Pani Burmistrz odstąpiła od umowy z MPO, natomiast wiemy, że to nie rozwiąże problemów. Kolejny przetarg będzie jedynie generował dodatkowe koszty, olbrzymie obciążenia finansowe dla naszych mieszkańców. Wiemy też, że jeżeli teraz nie stworzymy własnego miejsca do przetwarzania odpadów komunalnych, będziemy cały czas narażeni na ryzyko kryzysu śmieciowego, który będzie generował koszty. Nadal zostaniemy pod pręgierzem szantażu firm śmieciowych. To co  dzieje się teraz, stwarza zagrożenie epidemiologiczne – zagrożenie zdrowia i życia naszych mieszkańców. Śmiem twierdzić, że jeśli nadejdą wysokie temperatury, możemy mieć poważne problemy związane z roznoszeniem różnych zaraz przez zwierzęta, głównie szczury i inne gryzonie.(…) Wskażemy, którą działkę chcemy wpisać do planu marszałka, w którym będą zawarte wysypiska. Będziemy prosili o nadanie sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności, po czym rozpoczniemy przetwarzanie odpadów na tej właśnie działce. (…) Pomimo naszych (Powiatu Sokólskiego) obciążeń finansowych, które mamy olbrzymie, uważamy, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest kluczowe…” – mówił Starosta Sokólski.

Całą wypowiedź Starosty Sokólskiego Piotra Rećko mogą prześledzić Państwo TUTAJ od 11 minuty nagrania. 

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj
Tagged , , .