Zmiana na stanowisku Skarbnika Powiatu

Podczas XXII Sesji Powiatu Sokólskiego, Starosta Sokólski złożył wniosek o odwołanie Skarbnik Powiatu Sokólskiego Jolanty Mordas. Wniosek był podyktowany prośbą Pani Skarbnik w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia – przechodzi do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Miejsce pracy Pani Jolanta Mordas zmieniła ze względu na  miejsce zamieszkania. 

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Powiatu Sokólskiego uchwały w sprawie odwołania Skarbnik Powiatu, Pani Jolanta dziękowała Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu za zaufanie jakim ją obdarzono oraz wszystkim, z którymi pracowała i współpracowała przez wiele lat swojego zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz pełnienia obowiązków Skarbnika Powiatu. Starosta Sokólski podziękował byłej Pani Skarbnik za 20 lat ciężkiej, mrówczej pracy dla Powiatu Sokólskiego. Do podziękowań i życzeń w imieniu całej Rady Powiatu Sokólskiego dołączył się Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński.

Na pełniącą obowiązki Skarbnika Powiatu została powołana Pani Justyna Miszkin. 

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj