Stypendia Starosty Sokólskiego w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 przyznane!

Aż 165 uczniów otrzymywać będzie po 100 zł Stypendium Starosty Sokólskiego przez okres 5 miesięcy!

Z przyjemnością informujemy, że XXX edycja „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” dobiegła końca.

W gronie najzdolniejszych z Powiatu Sokólskiego znaleźli się uczniowie, którzy nie tylko uzyskali wysokie wyniki w nauce, ale także wyróżnili się swoją postawą w szkole i poza nią, brali udział w różnych konkursach i rozwijali swoje pasje. Spełnienie warunków do uzyskania stypendium nie jest łatwe i mimo podnoszenia wymagań lista stypendystów z roku na rok się nie zmniejsza. Świadczy to o wysokim poziomie wiedzy uczniów naszych szkół. W podziękowaniu za wybitne wyniki Starosta Sokólski przyznał stypendium każdemu uczniowi, który poprawnie złożył wniosek.

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 stypendia przyznano 71 uczniom Zespołu Szkół w Sokółce – 33 naukowe oraz 37 sportowo-artystycznych. Ponadto Starosta z własnej inicjatywy przyznał 1 stypendium sportowo-artystyczne.

W Zespole Szkół w Suchowoli 4 osoby otrzymały stypendia naukowe, a 31 osób sportowo-artystyczne.

Kolejną szkołą z wysoką liczbą stypendystów jest Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, który może pochwalić się 34 stypendystami. Przyznano 14 stypendiów naukowych oraz 20 stypendiów sportowo-artystycznych.

W Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce nagrodzonych zostało 23 uczniów: 3 stypendystów z osiągnięciami naukowymi oraz 20 stypendystów z osiągnięciami sportowo-artystycznymi.

Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce 2 uczniów otrzymało stypendia sportowo-artystyczne.

Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                                Karolina Brasławska

                                                                                                                                                       Referat Oświaty