Zgoda na prowadzenie indywidualnych kursów językowych oraz studiów podyplomowych w formie on-line /BONY NA SZKOLENIA/

Informujemy, że Powiat Sokólski Lider Projektu pt. ,,Zintegrowany pro­gram rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regio­nalnej gospodarki” – BONY NA SZKOLENIA na podstawie pozytywnej rekomendacji Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wyraża zgodę na prowadzenie indywidualnych kursów językowych oraz studiów podyplomowych w formie on-line.
Jednocześnie informujemy, że powyższe formy szkoleniowe mogą być prowadzone on-line wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody zarówno przez Instytucję szkoleniową, jak i Uczestnika projektu.
Powyższe rozwiązania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawiru­sem oraz zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom projektu oraz pracownikom Instytucji szkoleniowych.

bony_na_szkolenia

image_printDrukuj