Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie ZSZ w Sokółce

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Jak zapewne Wam już wiadomo szkoły, co najmniej do 10 kwietnia, będą zamknięte.

W związku z tym w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce prowadzić będziemy nadal nauczanie w formie zdalnej.

Wprowadzenie nauki zdalnej, nie realizowanej dotychczas w prawie wszystkich szkołach, jest sprawą nie tylko nową, ale i trudną, wymagającą nauczenia się pewnych technik, tworzenia baz danych, organizacji nauki zdalnej. Cały czas pracujemy nad przygotowywaniem i doskonaleniem zasad i form nauczania na odległość przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. Prowadzone będą w formie lekcji zdalnych za pośrednictwem darmowej aplikacji ZOOM Cloud Meetings (dostępnej na urządzeniach telekomunikacyjnych, komputerach i smartfonach z systemami Windows, iOS i Android) oraz w formie konsultacji (szczegóły zostaną podane przez nauczycieli).

W razie pytań i wątpliwości macie możliwość kontaktów z nauczycielami za pośrednictwem wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny, maili oraz wiadomości w aplikacji Messenger.

W niedługim czasie zapoznamy Was z zasadami oceniania.

Pracujcie systematycznie i nie zrażajcie się ewentualnymi niepowodzeniami. Postaramy się, by nie przeciążać Was, uczniowie, zadaniami, a rodziców nie obciążać nadmiarem dodatkowej pracy.

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i ich przestrzegajcie.

Pozdrawiamy Was serdecznie.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna ZSZ w Sokółce

image_printDrukuj