Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

                                             

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, którą należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,16-100 Sokółka w formie papierowej pocztą, drogą mailową  lub zostawić w skrzynce podawczej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 .

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85 711 08 23

Program realizowany będzie do końca 2020 roku.

Załącznik:

Informacja o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2020

Zał_Karta_zgłoszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020

image_printDrukuj