OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn: „Osobisty plan awaryjny”- poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko. Poradnik jest dostępy do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Plan awaryjny

Osobisty Plan Awaryjny

image_printDrukuj
Tagged , .