Sokólskie SOSW – „Zdalną szkołą”

Zdalna szkoła” – dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sokółce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został objęty projektem grantowym Zdalna SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu uczniowie SOSW otrzymali 4 laptopy do nauki zdalnej. Nie wszyscy wychowankowie Ośrodka posiadają w domach rodzinnych komputery lub dostęp do Internetu, który w czasie zdalnej nauki jest niezbędny, by mieć stały kontakt z nauczycielami. Wielu uczniów mieszka na terenach wiejskich, w znacznej odległości od szkoły.

Zdalne lekcje z przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem komputera są bardzo ważne w trakcie nauki w domu, równie ważny jest instruktaż nauczycieli specjalistów dotyczący kontynuowania zajęć rewalidacyjnych. Uczniom, którzy w bieżącym roku będą zdawać egzamin ósmoklasisty i egzamin zawodowy, taka pomoc jest nieoceniona. Z wielkim zadowoleniem odebrali wypożyczony im sprzęt, dzięki któremu będą mogli realizować obowiązek zdalnej nauki – tym bardziej, że są rodziny, gdzie nawet trójka dzieci jest wychowankami Ośrodka. Uczniowie chętnie korzystają z wszelkich sposobów komunikowania się z nauczycielami i pomimo wielu trudności bardzo dobrze i aktywnie pracują. Nowe komputery zwiększą grupę uczniów korzystających z takiej możliwości kontaktu. Serdecznie dziękujemy panu Staroście-Piotrowi Rećko oraz Referatowi Oświaty w Starostwie Powiatowym za pomoc w doposażeniu   uczniów w komputery.

SOSW Sokółka

image_printDrukuj