Ciężka praca PUP przynosi sukcesy

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce bardzo obszernie przedstawiła punkt obrad: “Rozpatrzenie informacji o stanie bezrobocia w powiecie sokólskim w roku 2019.”
Na koniec roku 2019 stopa bezrobocia w powiecie sokólskim wynosiła 10%. Liczba bezrobotnych 2727 osób. W stosunku do roku poprzedniego bezrobocie zmalało 1%. W powiecie sokólskim pracuje około 25000 osób. W roku 2020 mamy o 244 osoby mniejszą liczbę rejestrujących się niż w tym samym okresie roku 2019. Z wiadomych względów zmalała jednak aktywność zawodowa – mniej osób wyrejestrowuje się z powodu podjęcia pracy. Najmniejsze bezrobocie jest w gminie Korycin, największe w gminach miejskich – Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
Grupy osób, w stosunku do których prowadzone są czynności w kierunku pozyskiwania środków na działania aktywizacyjne to: osoby najdłużej zarejestrowane tzw. trwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w 2019 r. zrealizował 1204 miejsca pracy. PUP w Sokółce jest urzędem, który wydaje najwięcej w woj. podlaskim, a może nawet w całym kraju zezwoleń na pracę sezonową obcokrajowcom – ponad 2000.
W 2020 r. PUP kieruje również formy wsparcia do przedsiębiorców, aby mogli przetrwać trudny okres jaki mamy obecnie w kraju z powodu pandemią. Na chwilę obecną wydatkował 4,5 mln zł środków pomocowych w formie: pożyczek finansowych (836 na kwotę ponad 4 175 000 zł), dofinansowań do działalności osobom samozatrudnionym (141 na kwotę ponad 381 000 zł), dofinansowania do wynagrodzeń (23 na kwotę około 200 000 zł). Nabory wniosków od pracodawców cały czas trwają i są na bieżąco rozpatrywane.
Starosta Sokólski Piotr Rećko serdecznie podziękował Dyrektor Małgorzacie Ejsmont oraz całemu zespołowi Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Radzie Rynku Pracy na czele z Przewodniczącym Kazimierzem Łabieńcem za ciężką, mozolną pracę na rzecz przedsiębiorców i osób bezrobotnych w roku 2019 i 2020, zwieńczoną sukcesami. Za to, że w trudnym roku 2020 pobudzają gospodarkę co jest na chwilę obecną sprawą priorytetową.

Patrycja A. Zalewska
fot. Klaudia Galej

image_printDrukuj