Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Wybór najkorzystniejszej oferty