Szkolenie z zakresu obsługi programów do tworzenia filmów

W dniach od 12.05.2020 do 14.05.2020r. 6 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi programów do tworzenia filmów. Obejmowało ono poznanie obsługi oprogramowania do edycji video oraz montażu amatorskich filmów. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120, z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120. Kurs objął następujące zagadnienia: poznanie podstaw obsługi oprogramowania do edycji i montażu video, edycję i montaż filmu. Uczestnicy poznali zasady prawidłowego dobierania ujęć, stosowania efektów i przejść, pracy z dźwiękiem, a także eksportu swojego filmu do kilku popularnych źródeł. Zdobyte wiadomości i umiejętności praktyczne na tym szkoleniu nauczyciele SOSW będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy pedagogicznej, jak też w działaniach promocyjnych ośrodka. Szkolenie zostało zrealizowane przez ZDZ w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.
Opracowała: Marta Kulmaczewska
image_printDrukuj