Wyniki głosowania z XXIV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Wyniki głosowania XXIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego(1)