Informacje o trzech konkursach

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
image_printDrukuj