Strażacy otrzymają nowy sprzęt! Podpisanie umów

Bycie strażakiem wymaga dużej odwagi oraz sprawności fizycznej. Jednak, aby nieść pomoc ludziom potrzebny jest do tego sprzęt. Dzisiaj, w Starostwie Powiatowym w Sokółce reprezentanci gmin podpisywali umowy na dofinansowanie jednostek straży pożarnej. Nowy sprzęt pewnością pozwoli działać strażakom ze znacznie większa skutecznością.

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego zawarł umowę z  Gminą Sidra reprezentowaną przez Wójta Gminy Jana Hrynkiewicza i Skarbnika Bogusławę Burak. Umowa dotyczyła dofinansowania zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach (dofinansowanie w wysokości 100 000, 00 zł).

Umowę również podpisała Gmina Szudziałowo (reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tokarewicza i Skarbnika Anne Czeremchę) która również otrzymała środki na dofinansowanie nowego średniego samochodu gaśniczego w wysokości 100 000, 00zł.

Straż pożarna w Korycinie też czekają zmiany. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 000, 00zł na dofinansowanie samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem(poprzednio, na to zadanie przeznaczono kwotę 30 000,00 zł).

Gminę Korycin reprezentował wójt Mirosław Lech oraz Skarbnik Andrzej Waszczeniuk.

KG, PB

image_printDrukuj