Wyniki głosowania z XXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Wyniki_głosowania_XXV_Sesja_Rady_Powiatu