Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 22 czerwca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Kwota przeznaczona na realizacje zadania wynosi 15 000 zł. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, prowadzące działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców z terenu powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochrona_i_promocja_zdrowia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu sokolskiego-w-roku-2020-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia.html
image_printDrukuj