Podpisanie umów z uczniami w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski realizuje projekt „KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma podnieść umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego oraz Członka Zarządu Bożenę Jelską- Jaroś podpisał dziś umowy z uczniami którzy odbędą staże/praktyki u wybranych przez siebie pracodawców.

Umowy zawarto z 158 uczniami naszych szkół tj.: Zespołem Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce ( 29 osób), Zespołem Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce ( 60 osób), Zespołem Szkół w Suchowoli ( 66 osób) oraz Specjalnym Ośrodek Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce ( 3 osoby).

Po odbyciu stażu/praktyki uczniowie otrzymają wynagrodzenie z budżetu projektu w wysokości 2 tys zł za 150 godzin oraz 4 tys zł za 300 godzin.

KG

image_printDrukuj