Ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.” – wypowiadając te słowa w obecności  Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarosty Jerzego Białomyzego, Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anny Marty Aniśkiewicz kolejne pracownice zostały uroczyście przyjęte w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Słowami przysięgi zapieczętowali pełnienie obowiązków pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

KG

image_printDrukuj