Obrzęd wprowadzenia na urząd proboszcza ks. Andrzeja Horaczego

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej przeżywała niecodzienną uroczystość. Dzisiejszego dnia z rąk ks. dziekana Jana Trochima obowiązki pasterza parafii przyjął ks. Andrzej Horaczy. W obrzędzie wprowadzenia nowego proboszcza wzięli także udział samorządowcy – Starosta Sokólski Piotr Rećko z małżonką Edytą i synami, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Romuald Gromacki , Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Adam Wojteczko, Radny Powiatowy Jarosław Sulik oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście. Ks. Andrzej Horaczy rozpoczął posługę proboszcza od sprawowania Mszy św., w której otrzymana przez niego posługa „ma swoje źródło i swój moment centralny.”

Starosta Sokólski – Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym, Członkiem Zarządu Powiatu Sokólskiego Romualdem Gromadzkim oraz Radnym Powiatowym Jarosławem Sulikiem wręczyli kosze z kwiatami nowemu proboszczowi Andrzejowi Horaczemu oraz odchodzącemu po 18 latach posługi na emeryturę byłemu proboszczowi parafi Wacławowi Lewkowiczowi.

„Przewielebny Księże Dziekanie, chciałoby się powiedzieć proboszczu elekcie tą terminologią samorządową, my w imieniu Władzy Powiatowej w imieniu Powiatu Sokólskiego chcemy przede wszystkim pogratulować na początku tego olbrzymiego, zaszczytnego, wspaniałego celu , tej wybitnej służby Bogu. Dąbrowa Białostocka jest drugim co do wielkości miastem Powiatu Sokólskiego, więc powierzono Ci drogi Księże Proboszczu Andrzeju olbrzymią pieczę nad wspaniałym miastem, nad wspaniałymi ludźmi. Miastem i ludźmi którzy, mają Polskę i patriotyzm głęboko zakorzenioną w sercu, a tym samym chrześcijaństwo bo tylko pod krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Także masz bardzo ułatwione zadanie, ponieważ wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby Ci służyć jako proboszczowi. Każda inicjatywa, każda Twoja prośba będzie przez nas wysłuchana i na pewno wspólnie będziemy się starali ją realizować, deklarujemy to z całego serca. Bardzo Ci dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji tej wspaniałej misji i służby kościołowi, ludziom, Bogu i Polsce oraz Powiatowi Sokólskiemu, serdecznie Bóg zapłać”- mówił Starosta Piotr Rećko.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował również dla ks. Proboszcza Wacława Lewkiewicza.
,,Księże proboszczu, zawsze Polska, Dąbrowa Białostocka i Powiat Sokólski był Ci bliski. Pamiętam jak zawsze modliłeś się za władze samorządowe, za władze Polski, abyśmy stali tutaj wszyscy na twardych fundamentach wiary i chrześcijaństwa oraz twardych fundamentach człowieczeństwa. Z całego serca bardzo Ci za to dziękujemy, że prowadziłeś przez tyle lat nasz lud dąbrowski, oraz nasz lud Powiatu Sokólskiego do Boga.

Głos zabrał również Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.
,,(…) Księże Proboszczu, ja ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować za kilkunastoletnią współpracę. Kiedy ks. proboszcz pojawił się w szkole, zawsze mogliśmy tu przyjść i liczyć na opiekę duchową, za modlitwę za dzieci nasze, za wychowanków. Jeżeli ks. proboszcz pozwoli to jeszcze chciałbym powiedzieć słowo prywatne. Lat temu parę zachorowała mojej św. pamięci mama. Dziękuję ks. proboszczu za modlitwy jakie ksiądz w jej intencji wtedy wznosił do Pana Boga. Wybaczcie w tym momencie moją prywatę, ale musiałem tutaj o tym powiedzieć. Dziękuję ks. proboszczowi jeszcze raz serdecznie”

Ks. Dziekan Jan Trochim po wprowadzeniu w istotę obrzędu i odczytaniu dekretu nominacyjnego dokonał symbolicznego przekazania kluczy do kościoła nowemu proboszczowi, by ten – jako „nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych jego pasterskiej trosce – kierował i zarządzał parafią jako niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej”

Obrzęd przekazania urzędu zakończył się złożeniem przysięgi „wiernego wypełniania urzędu” przez nowego Proboszcza wobec wspólnoty Ludu Bożego.

tekst: Maciej Białobłocki
zdjecia: Maciej Białobłocki

 

image_printDrukuj