Odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B – Horczaki Dolne – Horczaki Górne

Dzisiaj miał miejsce odbiór techniczny inwestycji pod nazwą  Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B – Horczaki Dolne – Horczaki Górne. Inwestorem był Powiat Sokólski a współinwestorem Gmina Szudziałowo.

Łączna wartość zadania wyniosła 2 758 200,97zł ( dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  1 379 100,48 zł) Wkład Powiatu Sokólskiego wyniósł 689 550,25zł a Gminy Szudziałowo: 689 550,24zł. Wykonawcą drogi była firma STRABAG Sp. z o.o.  a podwykonawcą Usługi Drogowe Krzysztof  Błahuszewsk.i

W odbiorze drogi wziął udział Andrzej Tomaszczyk – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg, Przedstawiciele Podwykonawcy Krzysztof Błahuszewski oraz Romuald Błahuszewski, Koordynator Michał Rećko,  Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Elżbieta Grygorczuk, Kierownik Budowy Mateusz Smyk, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Grzegorz Grygorczuk, Marcin Dąbrowski- Kierownik robót podwykonawcy oraz Adrian Kalicki który reprezentował Gminę Szudziałowo.

Zakres przebudowy drogi:

Długość odcinka 3,25 km

Roboty ziemne 1104,88 m3

Przepusty Ø60 cm 10,00 m

Przepusty Ø80 cm 10,00 m

Przepusty Ø100 cm 21,00 m

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 27473,75 m2

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-31,5 mm 4318,52 m3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca gr. 5 cm. 18551,96 m               2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna gr. 4 cm. 18162,55 m2

Próg zwalniający 77,00 m2

Ścieki z elementów betonowych 313.00 m

Wydział Promocji

Tekst: KG

Zdjęcia: JS

image_printDrukuj