Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Jarosława Ciuchny

Niedziela 05 lipca 2020 r. to kolejna data, która zapisała się w historii parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.
W tym dniu, podczas uroczystej Eucharystii, wspólnota wiernych oficjalnie powitała swojego nowego pasterza ks. kanonika Jarosława Ciuchna, dotychczasowego proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze.

Z początkiem czerwca, Ks. Stanisław Gniedziejko zakończył swoją posługę proboszcza w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, został wicekustoszem do spraw pielgrzymów w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce.

W uroczystej mszy uczestniczyli m.in.: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Powiatu Bożena Jolanta Jelska -Jaroś, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Romuald Gromacki, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Daniel Supronik Dyrektor Finansowy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce Zbigniew Dębko.

Podczas ceremonii zgodnie z obyczajem i obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego nowy Proboszcz złożył wyznanie wiary, zobowiązał się do troski o sprawy duchowe i materialne powierzonej mu parafii. Widzialnym znakiem objęcia urzędu było symboliczne przekazanie kluczy kościoła nowemu Proboszczowi.

Słowa powitania do nowego pasterza skierował m.in. ks. Stanisław Gniedziejko
„ Pan jest mocą swojego ludu. Drogi Księże proboszczu, mój następco, w duchu tych słów pragnę z radością powitać Cię w tej świątyni Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, gdzie moc Chrystusa w szczególny sposób daje się odczuć. Przez ponad 20 lat doświadczałem tej mocy, z czego przez 7 lat ty byłeś świadkiem służąc naszej wspólnocie […] Dziś Chrystus powierza Ci posługę Proboszcza w naszej parafii, która jest bogata w ponad 400-letnią tradycję wiary, patriotyzmu i życia religijnego. Bądź kontynuatorem tej tradycji ubogacając ją rozwojem kultu eucharystycznego wśród parafian i przybywających pielgrzymów budując wspólnotę kościoła opartą na modlitwie a zarazem usuwając wszelkie konflikty i niezgody […] Przekazuję Ci parafię w dobrej kondycji duchowej […] Teraz czekają mnie nowe wyzwania, więc zostaję z wami i liczę na Waszą pomoc i ścisłą współpracę z naszym Księdzem Proboszczem Jarosławem”
Podczas ceremonii zgodnie z obyczajem i obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego nowy Proboszcz złożył wyznanie wiary, zobowiązał się do troski o sprawy duchowe i materialne powierzonej mu parafii. Widzialnym znakiem objęcia urzędu było symboliczne przekazanie kluczy kościoła nowemu Proboszczowi.

Starosta Sokólski Piotr Rećko w imieniu własnym oraz całego Powiatu Sokólskiego, podziękował i wręczył kosz kwiatów, ustępującemu proboszczowi ks. Stanisławowi Gniedziejko za wiele lat posługi Proboszczowskiej Pasterza Parafii św. Antoniego
„ Dziękujemy za wiele lat posługi Proboszczowskiej, Pasterza Parafii Św. Antoniego, nad mieszkańcami i ojcowską troskę nad naszą parafią. Dziękujemy za szerzenie Kultu Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa oraz coroczne Obchody Cudu Eucharystycznego w Sokółce. Wyrażamy wdzięczność za wrażliwość na pamięć historyczną, kultywowanie rocznic patriotycznych i dbałość o uroczyste obchody wydarzeń historycznych: Bitwy Niemeńskiej, Obławy Augustowskiej, miejsc pamięci wywózek na Sybir, Krzyża Katyńskiego, Bitwy Warszawskiej- Cud nad Wisłą. Przekazujemy słowa uznania i szacunku za ogrom pracy włożony w remont kościoła: odnowienie polichromii, ołtarzy, kaplic, posadzki kościelnej, ławek, elewacji, założenie ogrzewania, wyremontowanie budynków plebanii i dzwonnicy, budowę Ołtarza Polowego, wybudowanie parkingu przy kościele, remont ogrodzenia wokół kościoła, remont i przebudowę budynków przykościelnych, stworzenie projektu Domu Pielgrzyma, utworzenie Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce i przyczynienie się do powstania ruchu pielgrzymkowego w parafii. Niech dobry Bóg obdarza Jego Wielebność wszelkimi łaskami w dalszej drodze posługi duszpasterskiej”.

Następnie Starosta Sokólski Piotr Rećko pogratulował nominacji ks. Jarosławowi Ciuchnie na Proboszcza Parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce i Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, wręczając kwiaty oraz list gratulacyjny.
– „Przewielebny Księże Proboszczu gratulujemy nominacji na Proboszcza parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce i Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Jesteśmy głęboko przekonani, że Ksiądz Proboszcz będzie budowniczym naszej wspólnoty w wymiarze duchowym jak i materialnym. Wiemy, że Ksiądz Proboszcz będzie spajać ludzkie serca i wypełniać je wiarą. Wyrażamy nadzieję, że Ekscelencja jako pasterz wspólnoty poprowadzi nas ścieżką pełną dobra, nadziei i miłością Boga. W czasie swego przemówienia podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach w Krakowie, papież Benedykt XVI, powiedział: „Jak budować ten dom, któremu na imię życie? Jezus, którego słowa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza usłyszeliśmy dzisiaj, wzywa nas do budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie może runąć. Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem.” Gratulując wyboru na tak zaszczytną funkcję, pragniemy zarazem życzyć zapału do budowania i pragnienia, by ten wspólny dom był przepełniony miłością, wzajemnym zrozumieniem ale przede wszystkim prawdami ewangelicznymi. Życzymy, aby wspólnota wiernych naszej Parafii, budowana przez miłość, dawała Księdzu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa oraz usuwała zwątpienie. My jako Samorząd Powiatu Sokólskiego deklarujemy wszelką pomoc w realizacji misji Księdza Proboszcza. Bardzo nam zależy na wzajemnej współpracy dla dobra Mieszkańców Powiatu Sokólskiego. Życzymy Księdzu dużo zdrowia i i wielu sukcesów w dziele ewangelizacji naszej Parafii oraz osobistej satysfakcji z pełnionego posłannictwa.”

Wyrazy wdzięczności za dobrą współpracę, piękne i uczciwe pełnienie funkcji ks. Stanisławowi Gniedziejko złożyła również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.

Na zakończenie mszy proboszcz ks. Jarosław Ciuchna, witając się z nową parafią, mówił:

„ Dziękuje za każde dobre słowo. Dziękuję Wam, Panu Staroście, Pani Burmistrz, wszystkim którzy wsparli mnie dziś modlitwą, dziękuję parafianom. Życzę, aby nie zabrakło entuzjazmu życia Jezusem Chrystusem. Jest to tak szczególne miejsce, że z drżącymi nogami i kołaczącym sercem stawałem dziś u stóp ołtarza […] Na koniec chciałbym podziękować Księdzu Stanisławowi i zaprosić do gorącej i serdecznej współpracy, Ksiądz Stanisław będzie teraz pełnił funkcję wicekustosza, cieszę się, że możemy tu razem być, współpracować i łączyć troskę o wspólnotę kościoła i parafii, abyśmy potrafili w tej wspólnocie wzrastać i dawać piękne, dobre świadectwo życia kapłańskiego”.

Odrobina historii:
Ks. Stanisława Gniedziejko, który przybył do Sokółki z Krypna w 1998 r., a 01.12.2002 został proboszczem tej parafii. Od tego czasu rozpoczęły się intensywne prace remontowe i porządkowe w kościele i w jego otoczeniu. Dokonano wymiany blachy na dachu świątyni na miedzianą, przeprowadzono remont elewacji i muru otaczającego świątynię, założono deszczówkę wokół kościoła, wymieniono nagłośnienie wnętrza świątyni i dokonano remontu kapitalnego organów, przebudowano dom katechetyczny na plebanię, powstał też nowy duży parking. Dużym wyzwaniem inżynierskim była wymiana starej konstrukcji drewnianej dzwonów na nową. Po jej zakończeniu został zamontowany do dzwonów napęd elektroniczny i kuranty, które wygrywają mieszkańcom Sokółki pieśni religijne „Kiedy ranne wstają zorze” i Apel Jasnogórski. Inne realizacje to m.in. odnowienie polichromii ołtarzy, kaplic, posadzki kościelnej, ławek, budowa Ołtarza Polowego, stworzenie Projektu Domu Pielgrzyma, utworzenie Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce, przyczynienie się do powstania ruchu pielgrzymkowego w parafii.
Kościół jest otwarty na różne inicjatywy, które ubogacają ludzi duchowo i artystycznie Z racji bardzo dobrej akustyki wnętrza świątyni koncertują w nim m.in. chóry z Białegostoku. Z sokólskiej ziemi pochodzą ludzie którzy poświęcili się w obronie wolności Ojczyzny biorąc czynny udział w zrywach niepodległościowych. Są groby powstańców Pomnik Sybiraka na placu przy kościele, groby uczestników pamiętnej bitwy nad Niemnem z 1920 r. m.in. Strzelców Podhalańskich. Sokółka jest jedynym miastem w Polsce które obchodzi od kilku lat rocznicę bitwy Niemeńskiej —zapomnianej. „Cud nad Niemnem” zadecydował o losach Europy i Polski.
Ks. Stanisław Gniedziejko przypomniał wiernym, że parafia sokólska istnieje 400 lat, a obecna świątynia była konsekrowana 09.06.1850 r. przed odpustem św. Antoniego, pod którego jest wezwaniem.

Zdjęcia K.Galej
Oprac. A.Sielewicz

image_printDrukuj