Odpust na Jana w Siderce

W pierwszy wtorek lipca 2020 r. Cerkiew w Siderce wspominała narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela. To parafialne święto, które dla lokalnej społeczności jest jednym z najważniejszych wydarzeń w całym roku. Już od wczesnych godzin porannych przybyli modlili się nad mogiłkami swoich bliskich.
W odpuście uczestniczyli m.in.: Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej starszy brygadier Dariusz Wojtecki, Komendant Straży Granicznej Placówki w Nowym Dworze kap. Wojciech Zyśkowki, Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej nadkomisarz Paweł Jakubiak, Wójt Gminy Sidra Jan Hrynkiewicz, Ks. Wojciech Ejsmont, , Przewodniczący bractwa Świętego Spirydona Daniel Szczurko.
– „ Drodzy bracia i siostry, w ten wyjątkowy świąteczny dzień witam serdecznie wszystkich Was. Witam Was w tym szczególnym czasie i niespotykanych okolicznościach. Dziś jesteśmy w miejscu, które powinno nam przypominać jednoznacznie, o tym kto daje i zabiera nam życie . Jesteśmy na cmentarzu , spoglądamy na naszych przodków. Dzisiaj na świat przychodzi „TEN”, który mimo, że nie czuł się godny, to ochrzcił naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa” […] Drodzy Bracia i siostry w sposób szczególny i wyjątkowy witam dzieci, młodzież, dlatego, ze to właśnie oni będą w przyszłości dbać o ten piękny cmentarz . To oni będą kierowali swoje kroki pod tą górkę i do tej kaplicy. W tym szczególnym miejscu chciałbym pozdrowić w sposób szczególny wszystkich, którzy noszą święte imię Jan. Niech wasz niebiański opiekun da Wam, zdrowie, siłę i wiarę na dalsze Wasze życie”. – mówił do zgromadzonych proboszcz Piotr Hańczaruk
Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko
Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cmentarnej świątyni, podczas której wznoszone były modlitwy za spoczywających na cmentarzu parafian.
-„Chciałbym po raz kolejny złożyć serdeczne podziękowania Wam wszystkim za to, że dbacie o nas cmentarz. Wasza kapliczka, którą widzicie przyjeżdżając tutaj, dzięki Waszym ofiarom , pięknieje w oczach […] Dziękuję wszystkim, którzy przyjeżdżali tutaj, aby pomagać przygotować cała nasza mała świętą górę. Dziękuję m.in. Powiatowi Sokólskiemu, Panu Janowi Pituszyńskiemu za przygotowanie nagłośnienia, strażakom OSP Sidra, Panu Wiesławowi Roszkowskiemu i Janowi Miejukowi za udostępnienie łąki na parking.”- na zakończenie ponownie zabrał głos proboszcz
Po prazniku tradycyjnie w wielu domach z odbywały się rodzinne spotkania.
„Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem, który głosił przyjście Zbawiciela. Urodził się w rodzinie kapłana Zacharisaza i Elżbiety, którzy do później starości nie mieli dzieci. Prorok prowadził ascetyczne życie na pustyni judzkiej i poprzez chrzest nawoływał do nawrócenia. W rzece Jordan dokonał chrztu Jezusa Chrystusa.
Cerkiew prawosławna nazywa go także Poprzednikiem Pańskim.”
image_printDrukuj