Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”-edycja 2020-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Tryb i terminarz wyboru ofert.

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 września 2020 r.

Pliki do pobrania:

Formularz oferty realizacji zadania publicznego AOON – edycja 2020

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu AOON.

Program Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami – edycja 2020.

Program Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami – edycja 2020-2021

Zal. do ogloszenia o konkursie Wykaz uslug …

Zalacznik nr 2 do Programu – Wzor sprawozdania

Zal. nr 3 Wzor karty zgloszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami – edycja 2020

Zal. nr 4 Wzor karty realizacji uslug asystenckich w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami

Zal. nr 5 Wzor ewidencji przebiegu pojazdu w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami

 

image_printDrukuj
Tagged .