Z XXVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Punkt obrad – “Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Sokółce z działań podejmowanych na terenie Powiatu Sokólskiego w roku 2019.”
zreferował Kierownik Nadzoru Wodnego w Sokółce – Marek Tumiel.
Gminy Powiatu Sokólskiego znajdujące się na terenie działania Nadzoru Wodnego to: Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, Gmina Krynki, Gmina Kuźnica oraz część Gminy Sidra i Janów. Zakres prac wykonany na tym terenie objął 11 rzek. Były to roboty eksploatacyjno-konserwacyjne i remontowe na ogólna wartość 388 934,78 zł.
W dyskusji na temat w/w sprawozdania Starosta Sokólski Piotr Rećko wyraził niepokój stanem rzek na terenie Powiatu Sokólskiego. “Nasze rzeki zarastają. My się tym bardzo martwimy. Kiedyś, w latach 80-90 były zakrojone na szeroką skalę działania melioracyjne, czyszczące nasze rzeki. Również wszystkie mniejsze rzeki i rowy, które doprowadzały wodę do rzek były systematyczne czyszczone, udrażniane. Z naszych obserwacji wynika, że w tej chwili mamy olbrzymi problem zarówno ze spółkami wodnymi, które wykonywały te zadania jak i ze stanem rzek, strumieni, kanałów itd. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili praktycznie na każdej rzece poczynając od Lipska, poprzez biele suchowolskie, Sokołdę obserwujemy bardzo duże zarastanie.(…) Z mojego doświadczenia życiowego wynika, że te koryta wodne powinny być oczyszczane aby zapewnić im drożność, swobodny przepływ wody po to żeby zabezpieczyć poziom wód w rzekach. W związku z tym mam pytanie do pana – czy macie jakiś projekt, program dotyczący czyszczenia naszych rzek? Z naszego punktu widzenia bardzo ważna jest turystyka związana z tymi rzekami, głównie dotyczy to ich spławności.” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.
W odpowiedzi Kierownik Marek Tumiel tłumaczył: “Obecnie są lata suche, jest problem z woda w rzekach, nie ma pełnego napełnienia koryta. Niskie poziomy wód doprowadzają do zarastania rzek. Poza tym odcinki tych rzek płyną przez strefy ochronne – tutaj zaczyna się problem z RDOŚ, który zakazuje koszenia na odcinkach niektórych rzek (np. Sokołda, Słoja, Starzynka). Odnośnie rzek: Biebrza, Brzozówka, Trofimówka, Kumiałka… – te rzeki należą do Zarządu Zlewni w Augustowie…” Starosta Piotr Rećko pytał również, czy w związku z suszami, które w ostatnich latach nękają nasz obszar, Nadzór Wodny w Sokółce przewiduje jakiś program dotyczący dofinansowania dla rolników do budowy studni głębinowych. Jest to docelowo niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej – zauważył Starosta Sokólski. „W tym roku powstał projekt nawodnienia korytowego. Polega on na zatrzymywaniu wód na rzekach i rozprowadzaniu rowami na obiekcie. Tutaj znowu powstał problem, bo wszystkie rowy są zaniedbane. Nie ma w naszym powiecie żadnej spółki wodnej, która się rowami zajmuje, dlatego nie można efektywnie wykorzystać tego projektu. Nawet jak my zamkniemy wodę na rzece, nie będzie ona odpowiednio rozdzielana na obiekcie…” – odpowiedział Pan Marek Tumiel. Głos w dyskusji zabrała Członek Zarządu Powiatu Bożena Jolanta Jelska-Jaroś: “…Spółki Wodne są, ale działają na innych zasadach. Kiedyś były spółki państwowe rozliczane w UG natomiast w tej chwili żeby spółka wodna powstała musi być grupa rolników, która spółkę założy, utrzyma i opłaci księgową.(…) W tej chwili była możliwość pozyskania na pracę spółek 800 000 zł – 80% kosztów zakupu sprzętu melioracyjnego, ale trzeba było mieć wkład własny na początek – 1 000 000 zł. Nieszczęściem jest, że tych spółek nie ma, bo w momencie kiedy zostały zlikwidowane spółki państwowe – rowy zarosły. W tej chwili od inicjatywy rolnika zależy jak jest utrzymywany rów melioracyjny na jego ziemi. Niekorzystne jest, że podział terytorialny rzek nie pokrywa się z podziałem na powiaty… Do Augustowa jeszcze się nie wybraliśmy, ale myślę, że poprosimy przedstawicieli Zarządu Zlewni z Augustowa o spotkanie i omówimy stan rzek, które znajdują się na terenie naszego powiatu, a należą do zlewni Augustów.
Przydałaby się nam pomoc ze strony urzędów gmin w celu założenia spółek wodnych, bo u wojewody są pieniądze na dofinansowanie spółek, ale warunkiem jest to, że spółka musi już istnieć.” Bożena Jolanta Jelska-Jaroś zwróciła się do Starosty Piotra Rećko: “Jeżeli chodzi o studnie głębinowe, zakończył się nabór wniosków – 100 000 zł dofinansowania można otrzymać na budowę studni, czyli 55% kosztów kwalifikowanych. Niestety załatwianie pozwoleń na budowę i wstawianie liczników do tych studni skutecznie zniechęciło rolników do korzystania z tego programu. Jednak bardzo dużo wniosków zostało złożonych. Jest również dofinansowanie na oczka wodne – 5 000 zł i na urządzenia do zbierania deszczówki także 5 000 zł. Niektóre zbiorniki wymagają pozwoleń na budowę – tutaj trwa ciągły nabór.”
W odpowiedzi na pytanie Radnego Stanisława Kozłowskiego, Marek Tumiel poinformował, że nadzór Wodny w Sokółce ma na obecny rok do dyspozycji podobne środki jak w roku poprzednim.

Patrycja A. Zalewska
fot. Juliusz Stelmaszek

image_printDrukuj