Wyniki głosowania z XXVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Wyniki głosowania XXVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego