Otwarcie drogi powiatowej Horczaki Dolne – Horczaki Górne

Kierowcy jadący przez Horczaki teraz nie tylko zwrócą uwagę na piękny krajobraz, ale również na nową drogę. Dzisiaj w Horczakach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców wsi – droga powiatowa nr 1270B od DP 1269B – Horczaki Dolne – Horczaki Górne została uroczyście otwarta.
Starosta Sokólski Piotr Rećko serdecznie powitał przybyłych gości wśród których m.in. byli: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, , Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, Sekretarz Powiatu Sokólskiego Katarzyna Nowak, Komisarz Robert Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Komendant Straży Granicznej w Krynkach Mjr. Adam Kaźmierczak, Komendant Straży Granicznej w Szudziałowie Mjr. Krzysztof Milewski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Bryg. Dariusz Łukaszewicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Pul, Sołtys Wsi Horczaki Adam Ignatowicz, Radna Gminy Szudziałowo Małgorzata Horczak, dyrektorzy instytucji, dyrektorzy i kierownicy wydziałów Starosta Powiatowego w Sokółce, Proboszcz parafii w Samogródzie i Wierzchlesiu ks. Adrian Charytoniuk, Proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce ks. Bogusław Urban, radni oraz zgromadzeni mieszkańcy.
„ Widzę, że ta uroczystość jest dla Państwa bardzo ważna, gdyż jesteście tu tak licznie zgromadzeni. Takie drogi są potrzebne nam wszystkim aby bezpiecznie się poruszać, dojeżdżać do innych miejscowości, dowozić dzieci do szkół i w różnych innych celach. Dlatego chcemy aby te drogi były przede wszystkim bezpieczne ponieważ z analiz przyczyn wypadków wynika, że jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych jest jakość dróg. Życzę wszystkim państwu, którzy będziecie korzystać z tej drogi, aby poprawiła ona jakość Waszego codziennego życia ” – mówi Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński
Głos zabrał również Starosta Sokólski Piotr Rećko: „ Bez Funduszu Dróg Samorządowych, bez tego programu stworzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na podstawie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych nie bylibyśmy w stanie jako samorządowcy tak szybko budować dróg (…) Od początku kadencji 2014 roku do tej chwili wybudowaliśmy około 200 km dróg, nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z Samorządem Gminnym oraz bez tego znakomitego projektu Premiera Morawieckiego Funduszu Dróg Samorządowych (…) Z całego serca chciałbym podziękować mieszkańcom, ponieważ to wy inspirowaliście nas do tej inwestycji. Bez mieszkańców nie ma tak poważnych inwestycji, ale również i bez Pana Sołtysa Adama Ignatowicza, Pani Radnej Małgorzaty Horczak, Pana Pawła Łabanowicza, bez wielu ludzi którzy tutaj nas wspierali. Gdyby nie zaufanie którym obdarzyliście Powiat, Radę Gminy Szudziałowo oraz współpraca z Wójtem Tadeuszem Tokarewiczem tej inwestycji by nie było (…) Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg z Panem Dyrektorem Grzegorzem Pulem na czele którzy nadzorowali realizację, pracownikom Starostwa Powiatowego, firmie Strabag którzy byli podwykonawcami. (…) Niech ta droga służy mieszkańcom, naszemu regionowi, Polsce, żebyśmy mogli się jak najszybciej rozwijać. ”
Po wspólnej modlitwie dokonano poświęcenia drogi oraz przecięto symboliczną wstęgę.
Łączna wartość zadania wyniosła 2 758 200,97zł ( dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 1 379 100,48 zł) Wkład Powiatu Sokólskiego wyniósł 689 550,25zł a Gminy Szudziałowo: 689 550,24zł. Wykonawcą drogi była firma STRABAG Sp. z o.o. a podwykonawcą Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszewski.
Opis zadania:
Długość odcinka 3,25 km
Roboty ziemne 1104,88 m3
Przepusty Ø60 cm 10,00 m
Przepusty Ø80 cm 10,00 m
Przepusty Ø100 cm 21,00 m
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 27473,75 m2
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-31,5 mm 4318,52 m3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca gr. 5 cm. 18551,96 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna gr. 4 cm. 18162,55 m2
Próg zwalniający 77,00 m2
Ścieki z elementów betonowych 313.00 m

Tekst Klaudia Galej

Zdjęcia Agnieszka Sielewicz

image_printDrukuj