Odnowienie szlaku pieszego Kumiałka – Biebrza

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku informuje, iż w 2020 roku otrzymał z budżetu Powiatu Sokólskiego dofinansowanie na realizację projektu pt. „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze wykonali w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania odcinka turystycznego szlaku pieszego „Kumiałka – Biebrza” (kolor znaków zielony) na długości 23 km i przebiegu: Janów – Jasionowa Dolina – Wyłudy – Romaszkówka – Szumowo – Aulakowszczyzna – Milewszczyzna – Rudka – Korycin.
Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego w Powiecie sokólskim (szczególnie na obszarze gmin Janów i Korycin), zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlaku. Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Powiatu, przede wszystkim pod względem historycznym (np. grodzisko w Aulakowszczyźnie), kulturowym (np. Park Kulturowy w Milewszczyźnie, pracownia tkactwa dwuosnowowego w Janowie) oraz przyrodniczym i rekreacyjnym (np. dolina rzeki Kumiałka, zbiorniki wodne w Janowie,Szumowie i Korycinie).
Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionego w/w szlaku.

źródło: www.bialystok.pttk/pl

image_printDrukuj