Zawarcie umowy na realizację projektu”Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko wraz z dyrektorem PCPR Panią Alicją Rysiejko podpisali umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 253 551,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 272 855,00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Nabór uczestników oraz działania projektowe  rozpoczną się w bieżącym roku. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” i działaniami obejmie 22 osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie gmin: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra – będące podopiecznymi Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” oraz beneficjentami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Główne założenia projektu to min.: wzrost umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia, (doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, mediacje, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia z trenerem pracy, kursy zawodowe, szkolenie oraz płatne staże zawodowe).

image_printDrukuj
Tagged .