Jakie czekają nas inwestycje drogowe w następnych latach?

Dwanaście inwestycji – tyle projektów ma szanse zostać zrealizowanych w 80% dofinansowaniem z FDS. Dzisiaj Starosta Sokólski Piotr Rećko i Dyrektor PZD Grzegorz Pul podpisali wykaz inwestycji typowanych do realizacji przy pozyskaniu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2021-2023.
Warto zwrócić uwagę, że wnioski obejmują nie tylko przebudowę, ale również i budowę mostów:
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin (rozbudowa 3 600 mb.);
Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) – Nowowola – do DW 671 na terenie Gminy Janów i Sidra w Powiecie Sokólskim (przebudowa 4 500 mb.)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierchlesie – Słójka na terenie gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim ( przebudowa 7278 mb.);
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B – Cieśnisk Wielki – Budno – do DP 1323B na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim (rozbudowa 4 620 mb.);
Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z budową mostu na terenie gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (budowa 6mb. oraz przebudowa 3 844 mb.);
Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Starowlany w Powiecie Sokólskim -etap II (budowa 6 mb. oraz przebudowa 11 836 mb.);
Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (budowa 8 mb. oraz przebudowa 7 412 mb);
Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Górany – Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim – etap II ( przebudowa 4 280 mb);
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozbudowa 5 502 mb.);
Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze – Dubaśno wraz z budową mostu przez rz. Sidra, na odcinku od mostu na rz. Sidra do Dubaśna na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (budowa 16 mb. oraz przebudowa 2 720 mb.);
Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z budowa mostu w m. Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (budowa 6 mb. oraz przebudowa 10 994 mb.);
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany – Szczuki – Gabrylewszczyzna na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim (rozbudowa 413 mb.).

image_printDrukuj