Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B-Zwierżany-kol.Zwierżany -podpisanie umowy

W dniu 12.08.2020 r. odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego a firmą P.U.H. KAMPOL reprezentowaną przez Barbarę Szymczyk.
Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B-Zwierżany – kol. Zwierżany”.
Wartość inwestycji wynosi 2 312 018, 05 zł. Realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji będzie możliwa dzięki wkładowi finansowemu Powiatu Sokólskiego, Gminy Sidra i dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia robót zaplanowany jest na 23.07.2021r.

Wydział Promocji
JS