Rodzinny dom dziecka w Nierośnie – podpisanie umowy

Prowadząca rodzinny dom dziecka Siostra Salezjanka Anna Orpik podpisała 4 sierpnia ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko przedłużenie umowy na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka funkcjonuje od sierpnia 2015 roku i prowadząca – Pani Anna Orpik przez ten czas pełniła bardzo dobrą opiekę nad wychowankami. Umowa więc w tym roku została przedłużona. Aktualnie, w rodzinnym domu dziecka w Nierośnie znajduje się siedmioro dzieci. Rodzinny Dom Dziecka od lat kształtuje podopiecznych w warunkach zbliżonych do tych panujących w rodzinie. Jego istotą od lat jest nie tylko stworzenie rodzinnej atmosfery, ale również organizacja dzieciom zajęć które pomogą im zdobyć podstawowe umiejętności.
Prowadzenie go jest szczególną odpowiedzialnością. Prowadzący zobowiązuje się miedzy innymi do przygotowania dziecka do samodzielnego, odpowiedzialnego życia, pomaga w pokonywaniu trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, zapewnia kształcenie oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań dziecka.
Siostra Salezjanka Anna Orpik przynależy do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki – Sióstr Salezjanek. Posiada ona duże doświadczenie w pracy z dziećmi, dzięki czemu mogła wzorowo przez ten czas wypełniać swoje obowiązki. Przez jedenaście lat pracowała w Domu Dziecka w Łodzi, a przez 5 lat tworzyła rodzinę zastępczą dla trójki dzieci w Różanymstoku.

Wydział Promocji
PB

image_printDrukuj