Parafialne święto w sokólskiej cerkwi i Złoty jubileusz Ks. Włodzimierza Misiejuka

 W wyjątkową sobotę podczas parafialnego święta w sokólskiej cerkwi, w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego – patrona miejscowej świątyni, 50- lecie Kapłaństwa obchodził Proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, Dziekan okręgu sokólskiego. W uroczystych obchodach wzięli udział licznie zgromadzeni parafianie, duchowni, przyjaciele oraz wielu zaproszonych gości m.in.: Starosta Powiat Sokólskiego Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.

Przed dzień święta, w piątkowy wieczór, odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania. Dziś w godzinach porannych, o godz. 9.30 wierni z procesją udali się na przyjęcie hierarchy. Tuż przy wejściu do świątyni Biskupa przywitano chlebem i solą chlebem, zaś o modlitwę za wspólnotę parafialną, już w środku Cerkwi prosił hierarchę Proboszcz Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Boską Liturgię w cerkwi sprawował sam biskup w asyście dwudziestu duchownych.

-„ Dzień Św. Aleksandra dla parafii jest ważny, dlatego że jest to postać, która ukazuje pewne nasze sposoby formułowania a zarazem jest tym, który się modli przed ołtarzem, przed Najwyższym za nasze słabości, jest naszym duchowym opiekunem. Dla mnie osobiście, ten dzień w tym roku jest to okres pewnych rozliczeń, posumowania, staram się z tego okresu minionego, wyłonić to co jest najlepsze, dla siebie i dla innych. Jestem wdzięczny Najwyższemu za tyle lat kapłaństwa a biskupowi, który w swoim czasie położył na mnie swoje ręce, powołując mnie do kapłaństwa i wszystkim dobrym ludziom, których Pan posłał na moja drogę życiową. Nawet najtrudniejsze czasy nie są trudne, jeżeli znajdzie się człowiek, który poda pomocna dłoń w bardzo trudnych okolicznościach” – mówił Jubilat Ks. Włodzimierz Misiejuk

– „ Dziś oprócz świętowania pamięci św. Aleksandra Newskiego, świętujemy pamięć innego księcia tej ziemi. 50 lat mija, księcia duchowego, bo pięćdziesiąt lat mija, kiedy Ksiądz Włodzimierz Misiejuk przyjął świecenia kapłańskie, 50 lat służy tej winnicy pańskiej, wcześniej na innych parafiach, ale już ostatnio jako Dziekan okręgu sokólskiego, jest to posługa niezwykle odpowiedzialna. Życzymy Ks. Włodzimierzowi, aby Pan Bóg zachowywał w zdrowiu i długich latach, aby zawsze pokrzepiał, aby Pan Bóg dał raczyć owoce tych plonów duchowych, które były zasiane w przeciągu tych 50 lat”. –mówił Biskup Andrzej

Po Liturgii gratulacje i życzenia księdzu złożyli reprezentanci różnych środowisk, wręczając dostojnemu jubilatowi kwiaty I pamiątkowe upominki.

-„Jestem tutaj, ponieważ chce podziękować Księdzu za to, że przez 50 lat pięknie i uczciwie posługiwał. Znam go osobiście, cenie i szanuje. Jestem też tutaj, aby być razem z wiernymi wyznania prawosławnego, w dniu ważnego dla nich święta” – mówiła Wisława Burnos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

-„ Z okazji zacnego jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Pragniemy również złożyć Księdzu podziękowania za życzliwość, codzienną modlitwę, szacunek do drugiego człowieka oraz nieustannie okazywaną pasterską pomoc. Jesteśmy wdzięczni za mądrą naukę oraz liczne przykłady gorliwości i wiary. Wyrażamy wdzięczność za organizowanie pielgrzymek dzięki którym setki i tysiące młodych ludzi pielgrzymuje corocznie na Święta Górę Grabarkę. Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem i niepowtarzalną szansą na podsumowanie wszystkich sukcesów oraz zrealizowanych zamierzeń. Przekazujemy słowa uznania i szacunku za ogrom pracy włożony w remont cerkwi wewnątrz i na zewnątrz, osuszenie murów cerkiewnych, budowę murowanej plebani, odbudowę cerkiewnej dzwonnicy, remont cmentarza i alejek cmentarnych. Niech Bóg obdarza Księdza swoimi łaskami, otacza opieką i umacnia w codziennej posłudze kapłańskiej”- życzył Ks. Włodzimierzowi Starosta Sokólski Piotr Rećko

Na zakończenie uroczystości, głos zabrał sam Jubilat, który podziękował wszystkim obecnym za przybycie i wspólną modlitwę, władzom samorządowym, duchownym, parafianom.

-„Nie godzien jestem być nazywany Księciem, mogę jedynie z daleka patrzeć na przykłady Książąt a, że Bóg sprawił, ze jestem tu gdzie jestem i obdarzył mnie tymi pięćdziesięcioma latami pracy w jego winnicy, wdzięczny mu jestem całym sercem, ale nie tylko jemu, bo wszystkim ludziom którzy na przestrzeni tych pięćdziesięciu lat wspomagali (…)”

Tak znakomity Jubileusz obchodzony przez Księdza Władysława Misiejuka to wielka radość dla całej społeczności.

Ksiądz mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk Syn Grzegorza i Nadziei, urodził się 1 stycznia 1948 r. we wsi Podrzeczany. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz w 1977 r. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. 15 lutego 1970 r. wstąpił w związek małżeński w Walentyną Martynowicz, córką Józefa i Marii. 21 lutego 1970 r. otrzymał święcenia diakońskie, a dzień później święcenia kapłańskie. W latach 1970 – 1971 był wikariuszem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie. W maju 1971 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków duszpasterskich w parafii w Wojnowie. W okresie 1971 – 1982 mianowany został proboszczem parafii św. Anny w Królowym Moście, zaś w latach 1982 – 1983 pełnił obowiązki wikariusza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Od 1983 r. do dziś jest proboszczem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz dziekanem okręgu sokólskiego. Jest pomysłodawcą i inicjatorem odbudowy cerkiewnej dzwonnicy. Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany. W 1999 r. Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Włodzimierza przywilejem noszenia mitry. ( źródło Dekanat Sokólski) Oprac A.Sielewicz

image_printDrukuj