Ratowniczo-gaśniczy MAN dla OSP Reszkowce

Ochotnicza Straż Pożarna otrzymał nowy wóz strażacki. Dziś w Reszkowcach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu dla jednostki OSP Reszkowce. Nowy wóz zastąpi wysłużonego, 50-letniego mercedesa, który do tej pory uczestniczył w akcjach . W ceremonii przekazania wozu oraz poświęcenia go przez duchownych katolickich i prawosławnych uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Artur Gajlewicz, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Romuald Gromacki Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Radni Gminy Dąbrowa Biał., Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Maciej Borzyszkowski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski, Komendant Powiatowy PSP w Sokółce Dariusz Wojtecki, Dyrektor PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko, mieszkańcy Reszkowiec i okolicznych miejscowości, druhowie z OSP. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach została ujęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2020.

„Nie ma bardziej sensownej inwestycji, niż inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo. Są to dwie najważniejsze wartości jakie każdy z nas ceni, a strażacy zapewniają te bezpieczeństwo w wielu aspektach, bo przecież dziś straż pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną służbą. Straż pożarna reaguje najszybciej, najczęściej i najchętniej. Chciałbym serdecznie podziękować strażakom z Reszkowiec, wszystkim druhom i druhnom. Dziękuję Wam za to, że jesteście członkami tego pięknego stowarzyszenia, jakim jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jesteście wolontariuszami, nie pracujecie na etatach, a zawsze jesteście gotowi nieść pomoc. Jest to piękne i szlachetne. Polska jest krajem, który ma najwięcej jednostek OSP i najpiękniejszą służbę ochotnicza, właśnie jaką jest straż pożarna. Zazdroszczą nam tego inne kraje. (…) Nasze straże pożarne powstawały przez ponad 150 lat, powstawały w czasie zaborów, wtedy, kiedy nie było państwowej służby ratowniczo-gaśniczej, czy ogniowej, jak kiedyś nazywano, Mają swoją tradycje, głęboko wpisane w nasz krajobraz i nasza historie, strażacy uczestniczyli w walkach o niepodległość, zawsze blisko patriotyczni, poza tą codziennością niesienia pomocy. Zawsze jesteście gotowi nieść pomoc, jesteście najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia. Piękna jest wasza służba, wasza postawa i żebyście mogli być skuteczni, to my władze, społeczeństwo powinniśmy was wyposażać w ten funkcjonalny, nowoczesny sprzęt i to staramy się czynić”- mówił do zebranych Poseł na Sejm Jarosław Zieliński

„Chciałbym podziękować Ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za ciężką pracę, jaką wykonał dla strażaków na terenie województwa podlaskiego a szczególnie powiatu sokólskiego. Chciałbym również podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego, Gminie, oraz wszystkim ludziom, bez których zaangażowania dziś tego samochodu by nie było. Należy również wspomnieć o wsparciu finansowym powiatu sokolskiego, 300.000 i trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, są to: Reszkowce 100.000 zł, Jacowlany 100.000 zł oraz Zubrzyca Wielka 100.000 zł. Swoje podziękowania kieruje szczególnie strażakom, to właśnie oni niosą bezinteresowna pomoc, niech ten wóz dobrze wam służy- życzył Starosta Sokólski Piotr Rećko

Całkowity koszt samochodu to 861.000 zł. Na tę kwotę złożyło się środki z budżetu Gminy Dąbrowa, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego, dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sokółce, środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW, środki finansowe KSRG. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

A.S

image_printDrukuj