Informacja o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. „Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów”

Informujemy, że Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów”. Konkurs stanowi szansę dofinansowania organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie MON:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid
Termin składania ofert: 16.10.2020 r.
image_printDrukuj