Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 września 2020 r. ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. 
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z póź. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 milionów złotych. Dofinansowanie mogą dostać projekty zapobiegające bezdomności poprzez działania profilaktyczne oraz działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych.
Wnioski można składać do 14 października 2020 r.
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nawet-150-tys-zl-dotacji-w-dodatkowym-konkurs-w-programie-pokonac-bezdomnosc
zdjęcie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nawet-150-tys-zl-dotacji-w-dodatkowym-konkurs-w-programie-pokonac-bezdomnosc
image_printDrukuj