NPP w Dąbrowie Białostockiej – zmiana godzin urzędowania 7 X

Informujemy, że skorzystanie z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej NPP w Dąbrowie Białostockiej 7.X jest możliwe w godz. 13.00 do 17.00.