Informacja o lokalizacji mobilnych punktów pobrań wymazów do badania pod kontem SARS-CoV-2

Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko informuje
W celu zapewnienia dostępności do badań w kierunku SARS-CoV-2 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ uruchomił mobilne punkty pobrań wymazów. Aktualnie na terenie województwa podlaskiego działają 22 punkty pobrań, w tym również 1 w Sokółce.
Należy pamiętać, że do mobilnych punktów pobrań mogą zgłaszać się osoby, które mają zlecone badanie w systemie informatycznym EWP, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Punkty są czynne we wszystkie dni tygodnia, przez co najmniej dwie godziny dziennie.
Poniższa tabela przedstawia wykaz aktualnie działających mobilnych punktów pobrań wymazu w województwie podlaskim
Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupełniana. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/
image_printDrukuj